• Khóa học không có sẵn

  Posted by Katie Tackett on Tháng Tư 3, 2021 lúc 9:52 sáng

  tôi đã mua khóa học mới trong giai đoạn "đặt hàng trước". Tôi không thể truy cập nó trong các khóa học của mình? Nó cho thấy tôi đã không mua bất cứ thứ gì ??

  Nhân viên PolePress replied 1 year, 10 months ago 2 Members · 1 Reply
 • 1 Reply
 • Nhân viên PolePress

  Member
  Tháng Tư 3, 2021 lúc 10:09 sáng

  Chào Katie. Có, các khóa học đặt trước sẽ không hiển thị trong danh sách “Các khóa học của tôi” cho đến khi chúng được phát hành. Nhưng trong thời gian chờ đợi, bạn có thể xác nhận đơn đặt hàng và xem biên nhận của mình trong phần dưới cùng của Trang tổng quan thành viên, nơi có nội dung “Đơn hàng gần đây”.

viTiếng Việt