Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 17 września 2020 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania z Usługi oraz informuje o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których początkowa litera pisana jest wielką literą, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności:

 • Rachunek oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.

 • Biznes, w rozumieniu CCPA (California Consumer Privacy Act), odnosi się do Spółki jako podmiotu prawnego, który zbiera dane osobowe Konsumentów oraz określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Konsumentów lub w imieniu którego takie informacje są gromadzone i które samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych konsumentów, którzy prowadzą działalność w stanie Kalifornia.

 • Spółka (określane w niniejszej Umowie jako „Spółka”, „My”, „Nas” lub „Nasz” w niniejszej Umowie) odnosi się do Pole Press, LLC, 2035 Sunset Lake Rd Ste B-2, Newark, DE 19702.

  Na potrzeby RODO Administratorem Danych jest Spółka.

 • Konsument, w rozumieniu CCPA (California Consumer Privacy Act) oznacza osobę fizyczną będącą rezydentem Kalifornii. Rezydent, zgodnie z definicją w prawie, obejmuje (1) każdą osobę, która przebywa w USA w celu innym niż tymczasowy lub przejściowy, oraz (2) każdą osobę, która ma miejsce zamieszkania w USA, która przebywa poza USA na czas lub cel przejściowy.

 • Ciasteczka to małe pliki, które są umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez witrynę internetową, zawierające szczegóły Twojej historii przeglądania tej witryny wśród wielu jej zastosowań.

 • Kraj odnosi się do: Delaware, Stany Zjednoczone

 • Administrator danych, w rozumieniu RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oznacza Spółkę jako osobę prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.

 • Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

 • Nie śledzić (DNT) to koncepcja promowana przez amerykańskie organy regulacyjne, w szczególności przez amerykańską Federalną Komisję Handlu (FTC), w celu opracowania i wdrożenia przez branżę internetową mechanizmu umożliwiającego użytkownikom Internetu kontrolowanie śledzenia ich działań online na stronach internetowych .

 • Strona fanów na Facebooku to profil publiczny o nazwie Pole Press Facebook Page specjalnie stworzony przez Spółkę w sieci społecznościowej Facebook, dostępny z: https://facebook.com/polepress

 • Dane osobiste to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

  Na potrzeby RODO Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Ciebie, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych tożsamość.

  Na potrzeby ustawy CCPA Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje, które identyfikują, odnoszą się do, opisują lub mogą być powiązane z Państwem lub mogą być w uzasadniony sposób powiązane z Państwem bezpośrednio lub pośrednio.

 • Sprzedaż, w rozumieniu CCPA (California Consumer Privacy Act) oznacza sprzedaż, wypożyczanie, udostępnianie, ujawnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie, przekazywanie lub przekazywanie w inny sposób ustnie, pisemnie, elektronicznie lub w inny sposób danych osobowych Konsumenta innej firmie lub stronie trzeciej za pieniądze lub inne wartościowe wynagrodzenie.

 • Usługa odnosi się do Serwisu.

 • Dostawca usługi oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia świadczenia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy Spółce w analizie sposobu korzystania z Usługi. Na potrzeby RODO Usługodawcy są uważani za Przetwarzających Dane.

 • Zewnętrzna usługa mediów społecznościowych odnosi się do dowolnej strony internetowej lub dowolnego serwisu społecznościowego, za pośrednictwem którego Użytkownik może się zalogować lub utworzyć konto w celu korzystania z Usługi.

 • Dane użytkowania odnosi się do danych zbieranych automatycznie, generowanych podczas korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (np. czas trwania wizyty na stronie).

 • Stronie internetowej odnosi się do Pole Press University, dostępne od https://uni.polepress.com

 • Ty oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, lub firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp lub korzysta z Usługi, w zależności od przypadku.

  Zgodnie z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) możesz być określany jako podmiot danych lub jako użytkownik, ponieważ jesteś osobą korzystającą z Usługi.

Zbieranie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobiste

Podczas korzystania z naszej usługi możemy poprosić Cię o podanie nam pewnych danych osobowych, które mogą być użyte do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Ciebie. Informacje umożliwiające identyfikację osoby mogą obejmować między innymi:

 • Adres e-mail

 • Imię i nazwisko

 • Numer telefonu

 • Adres, województwo, prowincja, kod pocztowy, miasto

 • Dane użytkowania

Dane użytkowania

Dane o użytkowaniu są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne urządzenie identyfikatory i inne dane diagnostyczne.

Gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego lub za jego pośrednictwem, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym między innymi typ używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, system operacyjny, rodzaj mobilnej przeglądarki internetowej, z której korzystasz, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego lub za jego pośrednictwem.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszej usłudze i przechowywać określone informacje. Stosowane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszych usług.

Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu.

Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym, gdy przechodzisz w tryb offline, podczas gdy sesyjne pliki cookie są usuwane, gdy tylko zamkniesz przeglądarkę internetową. Dowiedz się więcej o plikach cookie: Wszystko o plikach cookie.

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie w celach określonych poniżej:

 • Niezbędne/niezbędne pliki cookie

  Typ: sesyjne pliki cookie

  Administrowany przez: Nam

  Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Witryny i umożliwienia korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.

 • Polityka plików cookie / Powiadomienie o akceptacji plików cookie

  Typ: trwałe pliki cookie

  Administrowany przez: Nam

  Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali korzystanie z plików cookie w Witrynie.

 • Funkcjonalne pliki cookie

  Typ: trwałe pliki cookie

  Administrowany przez: Nam

  Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie bardziej osobistego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania swoich preferencji za każdym razem, gdy korzystasz z Witryny.

 • Śledzące i wydajnościowe pliki cookie

  Typ: trwałe pliki cookie

  Administrowane przez: Strony trzecie

  Cel: Te pliki cookie są używane do śledzenia informacji o ruchu w Witrynie i sposobie korzystania z Witryny przez użytkowników. Informacje zebrane za pomocą tych plików cookie mogą bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować Cię jako indywidualnego gościa. Dzieje się tak, ponieważ gromadzone informacje są zazwyczaj powiązane z pseudonimowym identyfikatorem powiązanym z urządzeniem, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Witryny. Możemy również używać tych plików cookie do testowania nowych stron, funkcji lub nowych funkcji Witryny, aby zobaczyć, jak nasi użytkownicy na nie reagują.

Aby uzyskać więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie i Twoich wyborach dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę plików cookie lub sekcję Pliki cookie w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe w następujących celach:

 • Aby świadczyć i utrzymywać naszą usługę, w tym do monitorowania korzystania z naszej Usługi.
 • Aby zarządzać swoim kontem: w celu zarządzania Twoją rejestracją jako użytkownika Serwisu. Podane przez Ciebie Dane Osobowe mogą zapewnić Ci dostęp do różnych funkcji Usługi, z których możesz korzystać jako zarejestrowany użytkownik.
 • W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i zawarcie umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług, które nabyłeś lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Usługi.
 • Skontaktować się z Tobą: Aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, SMS-ów lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikacji informacyjnej związanej z funkcjami, produktami lub zakontraktowanymi usługami, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione do ich realizacji.
 • Aby zapewnić Ci z wiadomościami, ofertami specjalnymi i ogólnymi informacjami o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zrezygnowałeś z otrzymywania takich informacji.
 • Aby zarządzać swoimi prośbami: Aby uczestniczyć i zarządzać Twoimi prośbami do nas.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Z Usługodawcami: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe Usługodawcom w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, reklamowania się na stronach internetowych osób trzecich po odwiedzeniu naszej Usługi, przetwarzania płatności, kontaktowania się z Tobą.
 • W przypadku przelewów firmowych: Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku z lub w trakcie negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie.
 • Z podmiotami stowarzyszonymi: Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w takim przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę macierzystą i wszelkie inne podmioty zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które znajdują się pod wspólną z nami kontrolą.
 • Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.
 • Z innymi użytkownikami: kiedy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcję w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz. Jeśli wejdziesz w interakcję z innymi użytkownikami lub zarejestrujesz się za pośrednictwem zewnętrznej usługi mediów społecznościowych, Twoje kontakty w zewnętrznej usłudze mediów społecznościowych mogą zobaczyć Twoje imię i nazwisko, profil, zdjęcia i opis Twojej aktywności. Podobnie inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy Twojej aktywności, komunikować się z Tobą i przeglądać Twój profil.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Firma będzie przechowywać Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma zachowa również Dane użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności Naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

Przekazywanie Twoich danych osobowych

Twoje informacje, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że te informacje mogą być przesyłane do — i przechowywane na — komputerach znajdujących się poza Państwa stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od tych obowiązujących w Państwa jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie przez Ciebie takich informacji oznacza Twoją zgodę na to przeniesienie.

Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że zostaną wprowadzone odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoje dane i inne dane osobowe.

Ujawnianie Twoich danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane. Powiadomimy Cię, zanim Twoje Dane Osobowe zostaną przekazane i staną się przedmiotem innej Polityki Prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymagania prawne

Firma może ujawnić Twoje Dane Osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • Wypełnij obowiązek prawny
 • Chronić i bronić praw lub własności Firmy
 • Zapobiegaj lub badaj ewentualne nadużycia w związku z Usługą
 • ochrony bezpieczeństwa osobistego Użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Ochrona przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla Nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest bezpieczna 100%. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Usługodawcy mają dostęp do Twoich Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonywania swoich zadań w naszym imieniu i są zobowiązani do nieujawniania ich ani nie wykorzystywania w żadnym innym celu.

Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

 • Google Analytics

  Google Analytics to usługa analityki internetowej oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

  Możesz zrezygnować z udostępniania swojej aktywności w Usłudze Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek uniemożliwia Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js i dc.js) udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności odwiedzin.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Google dotyczących prywatności, odwiedź stronę internetową Google Prywatność i warunki: https://policies.google.com/privacy

Marketing e-mailowy

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą w celu przesyłania biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania niektórych lub wszystkich tych komunikatów od nas, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji lub instrukcje podane w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami.

Możemy korzystać z usług dostawców usług marketingu e-mailowego do zarządzania i wysyłania wiadomości e-mail do Ciebie.

 • Mailchimp

  Mailchimp to usługa wysyłania e-maili marketingowych świadczona przez The Rocket Science Group LLC.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk w zakresie prywatności Mailchimp, odwiedź ich Politykę prywatności: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Płatności

W ramach Usługi możemy dostarczać płatne produkty i/lub usługi. W takim przypadku możemy korzystać z usług stron trzecich do przetwarzania płatności (np. procesorów płatności).

Nie będziemy przechowywać ani gromadzić danych Twojej karty płatniczej. Informacje te są przekazywane bezpośrednio naszym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym płatności, których wykorzystanie Twoich danych osobowych podlega ich Polityce prywatności. Te procesory płatności są zgodne ze standardami określonymi przez PCI-DSS zarządzanymi przez Radę Standardów Bezpieczeństwa PCI, która jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, Mastercard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczną obsługę informacji o płatnościach.

Remarketing behawioralny

Firma korzysta z usług remarketingowych, aby reklamować się na stronach internetowych osób trzecich po odwiedzeniu przez Ciebie naszego Serwisu. My i nasi zewnętrzni dostawcy używamy plików cookie do informowania, optymalizacji i wyświetlania reklam na podstawie Twoich poprzednich wizyt w naszej usłudze.

 • Reklamy Google (AdWords)

  Usługa remarketingowa Google Ads (AdWords) jest dostarczana przez Google Inc.

  Możesz zrezygnować z Google Analytics dla reklam graficznych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google, odwiedzając stronę Ustawienia reklam Google: http://www.google.com/settings/ads

  Google zaleca również zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – dla Twojej przeglądarki internetowej. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics zapewnia odwiedzającym możliwość zapobiegania gromadzeniu i wykorzystywaniu ich danych przez Google Analytics.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Google dotyczących prywatności, odwiedź stronę internetową Google Prywatność i warunki: https://policies.google.com/privacy

 • Facebook

  Usługa remarketingu na Facebooku jest świadczona przez Facebook Inc.

  Możesz dowiedzieć się więcej o reklamach opartych na zainteresowaniach z Facebooka, odwiedzając tę stronę: https://www.facebook.com/help/164968693837950

  Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach Facebooka, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami Facebooka: https://www.facebook.com/help/568137493302217

  Facebook przestrzega zasad samoregulacji dotyczących internetowej reklamy behawioralnej ustanowionych przez Digital Advertising Alliance. Możesz również zrezygnować z Facebooka i innych uczestniczących firm za pośrednictwem Digital Advertising Alliance w USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie http://youradchoices.ca/ lub European Interactive Digital Advertising Alliance w Europie http://www.youronlinechoices.eu/lub zrezygnuj, korzystając z ustawień urządzenia mobilnego.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk w zakresie prywatności Facebooka, zapoznaj się z Polityką danych Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Użytkowanie, wydajność i różne

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług, aby zapewnić lepszą poprawę naszej Usługi.

 • Niewidoczny reCAPTCHA

  Używamy niewidocznej usługi captcha o nazwie reCAPTCHA. reCAPTCHA jest obsługiwana przez Google.

  Usługa reCAPTCHA może gromadzić informacje od Ciebie i z Twojego Urządzenia w celach bezpieczeństwa.

  Informacje gromadzone przez reCAPTCHA są przechowywane zgodnie z Polityką prywatności Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Prywatność RODO

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach RODO

Możemy przetwarzać Dane Osobowe pod następującymi warunkami:

 • Zgoda: Wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 • Wykonanie umowy: Podanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z Państwem i/lub wszelkich zobowiązań przedumownych.
 • Zobowiązania prawne: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce.
 • Żywotne zainteresowania: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej.
 • Interesy publiczne: Przetwarzanie Danych Osobowych jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Spółce.
 • Uzasadnione interesy: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę.

W każdym przypadku Spółka chętnie pomoże w wyjaśnieniu konkretnej podstawy prawnej przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Twoje prawa wynikające z RODO

Firma zobowiązuje się do poszanowania poufności Twoich danych osobowych i zagwarantowania Ci możliwości skorzystania ze swoich praw.

Zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i zgodnie z prawem, jeśli przebywasz w UE, masz prawo do:

 • Poproś o dostęp do swoich danych osobowych. Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy o Tobie. Gdy tylko jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie wykonać tych czynności, skontaktuj się z nami, aby Ci pomóc. Umożliwia to również otrzymanie kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.
 • Poproś o korektę Twoich danych osobowych, które posiadamy. Masz prawo do poprawienia wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które posiadamy na Twój temat.
 • sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Prawo to istnieje, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie jako podstawie prawnej przetwarzania, a w Twojej szczególnej sytuacji jest coś, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych na tej podstawie. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.
 • Poproś o usunięcie swoich danych osobowych. Masz prawo poprosić nas o usunięcie lub usunięcie danych osobowych, gdy nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy nadal je przetwarzali.
 • Poproś o przeniesienie Twoich Danych Osobowych. Przekażemy Tobie lub wybranej przez Ciebie stronie trzeciej Twoje Dane Osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo dotyczy wyłącznie informacji automatycznych, na wykorzystanie których początkowo wyrazili Państwo zgodę lub w przypadku, gdy wykorzystaliśmy te informacje do wykonania umowy z Państwem.
 • Wycofaj swoją zgodę. Masz prawo do wycofania zgody na wykorzystywanie Twoich Danych Osobowych. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić Ci dostępu do niektórych określonych funkcji Usługi.

Korzystanie z praw RODO do ochrony danych

Możesz skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, kontaktując się z nami. Należy pamiętać, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby. Jeśli złożysz wniosek, postaramy się jak najlepiej odpowiedzieć Ci tak szybko, jak to możliwe.

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, jeśli przebywasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w EOG.

Strona fanów na Facebooku

Administrator danych dla fanpage'a na Facebooku

Spółka jest Administratorem Danych Osobowych gromadzonych podczas korzystania z Usługi. Jako operator Fan Page na Facebooku https://facebook.com/polepressSpółka oraz operator serwisu społecznościowego Facebook są Współadministratorami.

Spółka zawarła z Facebookiem umowy określające m.in. warunki korzystania z Fan Page Facebooka. Te warunki są w większości oparte na Warunkach korzystania z usługi Facebook: https://www.facebook.com/terms.php

Odwiedź politykę prywatności Facebooka https://www.facebook.com/policy.php aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Facebook zarządza danymi osobowymi lub skontaktować się z Facebookiem online lub pocztą: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.

Statystyki Facebooka

Korzystamy z funkcji Facebook Insights w związku z funkcjonowaniem Facebook Fan Page oraz na podstawie RODO, w celu pozyskiwania zanonimizowanych danych statystycznych o naszych użytkownikach.

W tym celu Facebook umieszcza plik cookie na urządzeniu użytkownika odwiedzającego nasz fanpage na Facebooku. Każdy plik cookie zawiera unikalny kod identyfikacyjny i pozostaje aktywny przez okres dwóch lat, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie usunięty przed końcem tego okresu.

Facebook otrzymuje, rejestruje i przetwarza informacje przechowywane w Cookie, zwłaszcza gdy użytkownik odwiedza serwisy Facebooka, usługi świadczone przez innych członków Fan Page Facebooka oraz usługi innych firm korzystających z usług Facebooka.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk prywatności Facebooka, zapoznaj się z Polityką prywatności Facebooka tutaj: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Polityka prywatności CCPA

Twoje prawa wynikające z CCPA

Zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i zgodnie z prawem, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz następujące prawa:

 • Prawo do powiadomienia. Musisz zostać odpowiednio poinformowany, jakie kategorie Danych Osobowych są gromadzone i do jakich celów są one wykorzystywane.
 • Prawo dostępu / prawo żądania. Ustawa CCPA zezwala na żądanie i uzyskanie od Firmy informacji dotyczących ujawnienia Twoich Danych Osobowych, które zostały zebrane w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez Firmę lub jej spółki zależne, stronie trzeciej do celów marketingu bezpośredniego strony trzeciej.
 • Prawo do odmowy sprzedaży Danych Osobowych. Masz również prawo poprosić Spółkę o niesprzedawanie Twoich Danych Osobowych osobom trzecim. Możesz złożyć takie żądanie, odwiedzając naszą sekcję „Nie sprzedawaj moich danych osobowych” lub stronę internetową.
 • Prawo do poznania Twoich danych osobowych. Masz prawo zażądać i uzyskać od Spółki informacje dotyczące ujawnienia następujących informacji:
  • Kategorie gromadzonych Danych Osobowych
  • Źródła, z których zebrano Dane Osobowe
  • Biznesowy lub komercyjny cel zbierania lub sprzedaży Danych Osobowych
  • Kategorie stron trzecich, którym udostępniamy Dane Osobowe
  • Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy o Tobie
 • Prawo do usunięcia Danych Osobowych. Masz również prawo zażądać usunięcia Twoich Danych Osobowych, które zostały zebrane w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 • Prawo do niedyskryminacji. Masz prawo do niedyskryminacji w wykonywaniu któregokolwiek z praw przysługujących Twojemu Konsumentowi, w tym poprzez:
  • Odmawianie Ci towarów lub usług
  • Pobieranie różnych cen lub stawek za towary lub usługi, w tym korzystanie z rabatów lub innych korzyści lub nakładanie kar
  • Zapewnienie Ci innego poziomu lub jakości towarów lub usług
  • Sugerowanie, że otrzymasz inną cenę lub stawkę za towary lub usługi lub inny poziom lub jakość towarów lub usług.

Korzystanie z praw CCPA do ochrony danych

Aby skorzystać ze swoich praw wynikających z CCPA, a jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz wysłać do nas e-mail lub zadzwonić albo odwiedzić naszą sekcję „Nie sprzedawaj moich danych osobowych” lub stronę internetową.

Firma ujawni i dostarczy wymagane informacje bezpłatnie w ciągu 45 dni od otrzymania Twojego możliwego do zweryfikowania wniosku. Termin dostarczenia wymaganych informacji może zostać jednorazowo przedłużony o dodatkowe 45 dni, gdy jest to uzasadnione koniecznością i po uprzednim powiadomieniu.

Nie sprzedawaj moich danych osobowych

Nie sprzedajemy danych osobowych. Jednak dostawcy usług, z którymi współpracujemy (na przykład nasi partnerzy reklamowi), mogą używać w Usłudze technologii, która „sprzedaje” dane osobowe zgodnie z definicją ustawy CCPA.

Jeśli chcesz zrezygnować z wykorzystywania swoich danych osobowych do celów reklamowych opartych na zainteresowaniach i potencjalnej sprzedaży zgodnie z definicją w prawie CCPA, możesz to zrobić, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Należy pamiętać, że każda rezygnacja jest specyficzna dla używanej przeglądarki. Może być konieczne zrezygnowanie z każdej używanej przeglądarki.

Stronie internetowej

Możesz zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych reklam wyświetlanych przez naszych Usługodawców, postępując zgodnie z naszymi instrukcjami przedstawionymi w Serwisie:

 • Z naszego banera „Zgoda na pliki cookie”
 • Lub z naszego banera informacyjnego „CCPA Rezygnacja”
 • Lub z naszego banera informacyjnego „Nie sprzedawaj moich danych osobowych”
 • Lub z naszego linku „Nie sprzedawaj moich danych osobowych”

Rezygnacja spowoduje umieszczenie na Twoim komputerze pliku cookie, który jest unikalny dla przeglądarki, której używasz do rezygnacji. Jeśli zmienisz przeglądarkę lub usuniesz pliki cookie zapisane przez przeglądarkę, będziesz musiał ponownie zrezygnować.

Urządzenia mobilne

Twoje urządzenie mobilne może dać Ci możliwość zrezygnowania z wykorzystywania informacji o aplikacjach, z których korzystasz w celu wyświetlania Ci reklam, które są ukierunkowane na Twoje zainteresowania:

 • „Zrezygnuj z reklam opartych na zainteresowaniach” lub „Zrezygnuj z personalizacji reklam” na urządzeniach z systemem Android
 • „Ogranicz śledzenie reklam” na urządzeniach z systemem iOS

Możesz również zatrzymać zbieranie informacji o lokalizacji ze swojego urządzenia mobilnego, zmieniając preferencje na swoim urządzeniu mobilnym.

Polityka „Nie śledź” zgodnie z wymogami kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności w Internecie (CalOPPA)

Nasza usługa nie odpowiada na sygnały „Nie śledź”.

Jednak niektóre strony internetowe stron trzecich śledzą Twoje działania związane z przeglądaniem. Jeśli odwiedzasz takie strony internetowe, możesz ustawić swoje preferencje w swojej przeglądarce internetowej, aby informować strony internetowe, że nie chcesz być śledzony. Możesz włączyć lub wyłączyć DNT, odwiedzając stronę preferencji lub ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Twoje prawa do prywatności w Kalifornii (prawo Shine the Light w Kalifornii)

Zgodnie z sekcją 1798 kalifornijskiego kodeksu cywilnego (kalifornijskie prawo Shine the Light), mieszkańcy Kalifornii, którzy pozostają z nami w relacji biznesowej, mogą raz w roku poprosić o informacje na temat udostępniania ich danych osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego stron trzecich.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji zgodnie z ustawą California Shine the Light i jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Kalifornijskie prawa do prywatności dla nieletnich użytkowników (sekcja kalifornijskiego kodeksu biznesowego i zawodowego 22581)

Sekcja 22581 kalifornijskiego kodeksu biznesowego i zawodowego umożliwia mieszkańcom Kalifornii w wieku poniżej 18 lat, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami witryn internetowych, usług lub aplikacji, żądanie usunięcia opublikowanych przez nich treści lub informacji i uzyskanie ich usunięcia.

Aby zażądać usunięcia takich danych, a jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, podając adres e-mail powiązany z Twoim kontem.

Pamiętaj, że Twoja prośba nie gwarantuje całkowitego lub kompleksowego usunięcia treści lub informacji zamieszczonych w Internecie oraz że prawo może nie zezwalać lub wymagać usunięcia w pewnych okolicznościach.

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do witryny tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami witryn lub usług stron trzecich i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię za pośrednictwem poczty e-mail i/lub wyraźnego powiadomienia w naszej usłudze, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy datę „Ostatniej aktualizacji” u góry niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami:

pl_PLPolski